Redukcia krvnej viskozity

Monochromatické fotóny s nízkou intenzitou a určitou vlnovou dĺžkou ovplyvňujú erytrocyty a krvné doštičky a tak dochádza k redukcii ich zhlukovania. Krvinky sa od seba oddelia a následne sú schopné opäť prijímať látky celým svojim povrchom. Aktivujú sa dôležité systémy v organizme.

Redukcia krvných lipidov

Aktivuje sa veľké množstvo enzýmov v krvi, čo napomáha štiepeniu tukov.

Liečenie hypertenzie a redukcia krvného tlaku

Po 30 min. denného používania v dôsledku hore popísaných procesov a elasticity ciev sa krvný tlak zlepšuje a stabilizuje.

Zníženie možnosti tvorby zrazenín v krvi

Obmedzuje riziko vzniku chorôb ako zrazenín v krvi, srdcovú mŕtvicu-infarkt a iných srdcovo cievnych chorôb.

Prekrvenie mozgu a zlepšenie pamäte

Každodenne mozog prijíma množstvo adenosine triphosphate (ATP) a táto energia musí byť spracovaná za prítomnosti kyslíka. Laserová terapia zvyšuje prívod kyslíka do mozgu a tým ho posilňuje a zlepšuje pamäť.